تبلیغات
وب لژیون مسافر جواد عمیدی - قضاوت و جهالت

قضاوت و جهالت

Image result for عکس در مورد جهل و نادانی

این دستور جلسه قضاوت و جهالت یکی از 52 دستور جلسات کاربردی در کنگره می باشد . ممکن است شاه کلیدی برای مشکلات ما باشند.


شاید برای بعضی از عزیزان این  سوال پیش آید این دستور جلسه چه ربطی به درمان اعتیاد دارد؟ همه مسافران و همسفران این تجربه را داشته اند زمانی که جلسه شروع می شود، 14 ثانیه سکوت برقرار می شود که از جهل و نادانی خود به خداوند پناه ببریم زیرا همین جهالت باعث شده که فرد از مواد مخدر استفاده کنند، اما زمانی که وارد کنگره 60 میشوند و شروع به سفر می کنند و در لژیون قرار می گیرند، اگر طبق قوانین و  دستورات کمک راهنما عمل نمایند و در مورد هیچ کس و افراد کنگره قضاوت نکند حتمآ سفر خوبی را خواهد داشت.
  وقتی که در مورد دیگران قضاوت می کنیم باعث می شود انرژیمان از بین برود، انرژی که باید صرف روزمره خودمان و در جهت درمان و آموزش شود بی جهت هدر می رود .قضاوت کردن در مورد انسان ها در ما تخریب ایجاد میکند و آرامش و آسایش ما سلب می شود. انسان همیشه بر سر دوراهی قرار می گیرد و در اینجاست که با اختیاری که به او داده شده است خود راه خویش را انتخاب می کند و در هر حالت در حال قضاوت می باشد، کسانی که در مورد دیگران قضاوت می کنند در زندگی شخصی هدف و برنامه مشخصی ندارند، حتی قضاوت کردن در مورد نزدیکترین افراد باید در حدی باشد که وارد حریم خصوصی آنها نشویم.

قضاوت رابطه تنگاتنگی با جهالت دارد . قضاوت به معنای حکم کردن و جهالت به معنای ندانستن است . قضاوت کردن سخت است و هر کسی نمی تواند در جایگاه قضاوت جلوس نماید. کسی می تواند قضاوت کند و حکم صادر نماید که علم و دانش آن را دارد و درس قضاوت را خوانده باشد و مراحلی را پشت سر گذاشته باشد.
 قضاوت کاملآ به مقدار دانایی شخص ارتباط دارد که هر چه سطح دانایی بالا باشد ، قضاوت راجع به دیگران کم می شود ولی انسان جاهل بیشتر در مورد دیگران قضاوت میکند و در هر کاری دخالت می کند که نتیجه  آن تخریب هر دو طرف است ،زیرا طناب شخص جاهل پوسیده است.
  

ما با آموزشهای مکرر در جهان بینی کنگره 60 آموخته ایم که مثلث جهالت مقابل مثلث دانایی قرار دارد، مثلث جهالت از سه ضلع تشکیل شده است: ترس، منیت، ناامیدی.
و اما  قضاوت در مورد دیگران ، قضاوت امکان دارد از ترس، منیت و حتی ناامیدی باشد، گاهی نباید در مورد کسی قضاوت کنیم زیرا نمی دانیم زندگی آنها چگونه است و در چه شرایطی بسر می برند.

ما از روی ظاهر موضوعات را می بینیم و از باطن بی خبریم، بیشتر قضاوت ها در ظاهر است زیرا هر چه را ببینیم  سریع قضاوت  می کنیم و حتی برای لحظه ای تفکر نمی کنیم که شاید دیدگاه ما غلط باشد در نتیجه خودمان و دیگران را به نا کجا آباد می بریم .

((نتیجه که باید جایگاه خود را بشناسم و هیچ گاه قضاوت نکنیم تا مورد قضاوت دیگران قرار نگیریم  تا باعث سلب آرامش خودمان و دیگران نگردیم))[ دوشنبه 25 مرداد 1395 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ جواد عمیدی ]