تبلیغات
وب لژیون مسافر جواد عمیدی - دستور جلسه 1395/10/05 سی دی سنگش کمه

دستور جلسه 1395/10/05 سی دی سنگش کمه

بنام قدرت مطلق الله

این جلسه لژیون بیستم در تاریخ 1395/10/5 با دستور جلسه مشارکت اعضای لژیون در مورد سی دی سنگش كمه ودر ادامه سخنان استاد شروع به کار نمود :

نتیجه تصویری برای عکس سنگ ترازو
خلاصه سخنان استاد : 

در مورد دوستى با دیگران اشاره كردند كه شما باید با افرادی که مانند عقاب ها هستند ارتباط بر قرار کنید ، عقاب ها همیشه با عملكردشان راه و روش زندگى را یاد مى دهند و افرادی در کنگره هستند که مانند عقابند و برخی هم مخرب می باشند بارها گفته ایم ، كنگره به روش الگـــــویى عمل مى كند  وسندی است بدون نقص بعد درمورد بخشش صحبت كردند و گفتند كه ما انسانها باید بخشنده باشیم و دستى كه بسته است خداوند به آن شخص كمك نمى كند .در هر كـــجای زندگى كه هستید باید گذشت داشته باشید ،درموردسى دى سنگش كمه گفتند ما نباید سیــاه نمایى بكنیم ما وقتى درمورد مبحثى صحبت می کنیم یا وارد كنفرانسى مى شویم اگر شخـــص دنبال این باشد كه از استاد جلسه و همچنین از استاد خودش یك گــاف بگیرد یا انتقاد كــند بایــد بداند كه خالى برمى گردد و این را بداند كه همه اشتباه می كنند . ما كه علامه دهر نیستم ، هر کسی خطا مى كند که اساتید هم شاید اشتباه کنند ، ولى اكثر صحبتهاى من با یك زبان و بیــان دیگرى  می گویم ولی  ریشــه آن از مــنابع علمی كنگره است . شما باید اصل مــــطلب را بگیرید كارى نداشته باشید كه قورمه باغین است  یا با قاف  قورمه راهم باغین میتوان نوشت هم با قاف مهم گوشتهایى است كه درآن است . ما اگر لطفى كه به مامى شود نادیده بگیریم و دنبال انتقاد باشیم یابه گونه اى انتقاد كنیم آن احساسى كه ازطرف مقابل به ما داده مى شود را نمى بیـنیم و آن آموزش را نمى گیریم و یكى حسهایى كه خداوند ، به ما داده است وخیلى هم كه مهم بوده وبراى تكامل نیاز بوده است فراموشی است و اگر مى دانستیم كه مى خواهیم بمیریم  یك مـدت بدى مى كردیم ، بعد خوب مى شدیم به قول مـــعروف درجوانى پاك بودن شیوه پیغـــمبرى است ورنه هــر گبرى  به پیرى مى شود پرهیز كار ما باید نقطه سیـاه را نبینیم و همیشه خوبیها را الگو و سرمشق قرار دهیم به قول معروف اسب پیش کشی را که دندانش را نمی شمارند . 

تایپ و تهیه گزارش : مسافر محمد رضا
ویرایش : مسافر امیر حسین


[ شنبه 11 دی 1395 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ جواد عمیدی ]