تبلیغات
وب لژیون مسافر جواد عمیدی - هنر 2

هنر 2

خلاصه سی دی هنر 2

استاد امین نتیجه تصویری برای خوشنویسی هنر

هنر2:   استاد امین

 كارهاى مشكل را اگربا راه حل های آسان وساده بتوان حل کردن هنر است . چاشنى كنگره محبت است  نیروهاى منفى مسائل  راغیرقابل حل وپیچیده مى كنند. دروادى ده مى گویند صفت گذشته درانسان صادق نیست چون جارى است. هرمشكلى راه حل وهربیمارى درمانى دارد.خیلى بخاطر اینکه بیمارى ها و راه درمان آن رابلد نیستند مى گویند درمان ندارد . انسان اختیار دارد كه موجودات ندارند موجودات دنبال خواسته اى كه قویتر است مى روند انسان دنبال خواسته اى كه عقل آن راتایید مى كند مى رود وآن را اجرا مى كند. اگر انسانى كه درون او خواسته است همیشه قویتر را اجرا كند آن انسان از مرحله انسانى به مرحله حیوانى تنزیل پیدا مى كند.وقتى دریك مرحله اى اول شدى كارتمام نمى شود همیشه اون جایگاه وافتخار ازآن تونیست مگرآن كه تلاش توادامه دار باشد واگر دست ازتلاش بردارى سقوط مى كنى.پس نباید فکر کنی که این جایگاه همیشه در اختیار توست پس وقتی دركنگره رشد كردیم و مقداری به دانایی ما اضافه شد این تصوربراى انسان پیش نیاید که دیگر به اموزش احتیاج ندارد چون انسان در هر سطح و جایگاهی که باشد همیشه به آموزش ویادگرفتن نیازدارد. انسان هایى كه به پایین ترین درجات سقوط  مى كنند براى آنها هم امید هست در چرخه اول تفكر سالم درست فكر كردن و دوم ایمان سالم وسوم عمل سالم است.ما در کنگره یاد گرفتیم که هر چیزی تعریفی دارد ونمیشود چند چیز را با یک تعریف بیان کرد و یا کاملا مبهم گذاشت و تعریف هنر اینست که : صوت یا تصویرى كه باحس  درك مى شود وحقیقتى را بیان مى كند ودر كمترین ساختار ممكن بیان شود ودرتكامل یا احیاانسان نقش سازنده اى داشته باشد مثلا وقتى صوت خوبى را مى شنویم  یا یك تصویر زیبا رامى بینیم مثل تصویرهاى كتاب60 درجه كه یك حقیقت راكه آن مراحل سفر است رانشان مى دهد. جایگاه حس در انسان  قلب است واگرقلب انسان آلوده نباشد می تواند حس را درك كند.  هنرمندى كه با یک حس خوب و سالم و قوی شعر می گوید شعرش  یقینن حقیقتى را بیان مى كند ویك شاهكار مى شود.

 

نویسنده : مسافر محمد رضا {م}

ویرایش : مسافرمحمد رضا {ک}[ دوشنبه 19 تیر 1396 ] [ 05:40 ب.ظ ] [ جواد عمیدی ]